Mest silo geplaatst bij F. Postma aan de Nekkeveldweg in Zeewolde